سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در ماه مارس سال 2000 سه تن از دانش آموزان دبستانی در (مایدوگوری)شهرشمالی نیجریه سراسیمه پیش مدیر مدرسه رفتندو دوست دانش آموزشان از یک غریبه یک آب نبات گرفت وخورد وتبدیل به یک سیب زمینی شد!!!!!!!!!!!!!!!!مدیر آن سیب زمینی عجیب ودرشت را به اداره پلیس برد وموضوع را تعریف کرد ماموران پلیس که اثری از پسر بچه نیافتند آن سیب زمینی را نگه داشتند مردم تا این خبر را شنیدند دسته دسته به اداره پلیس آمدند تا آن سیب زمینی را ببینند پلیس نیز به دنبال آن غریبه ایست که به گفته مردم یک جادوگر بوده وپسرک را با آب نبات جادو کرده است.تا کنون هیچ خبری از پسر بچه به دست نیامده است.


نظر()

      ویژه...


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ