سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لوئیز زنی بود با لباسهای کهنه و مندرس، و نگاهی مغموم وارد خواروبار فروشی محله شد و با فروتنی از صاحب مغازه خواست کمی خواروبار به او بدهد. به نرمی گفت شوهرش بیمار است و نمیتواند کار کند و شش بچه شان بی غذا مانده اند.

جان لانک هاوس، با بی اعتنایی، محلش نگذاشت و با حالت بدی خواست او را بیرون کند
زن نیازمند، در حالی که اصرار میکرد گفت آقا شما را به خدا به محض این که بتوانم پول تان را می آورم
جان گفت نسیه نمی دهد

مشتری دیگری که کنار پیشخوان ایستاده بود و گفت و گوی آن دو را میشنید به مغازه دار گفت
ببین خانم چه می خواهد، خرید این خانم با من
خواربار فروش با اکراه گفت: لازم نیست، خودم میدهم. لیست خریدت کو؟
لوئیز گفت: اینجاست
" لیست را بگذار روی ترازو. به اندازه وزنش، هر چه خواستی ببر."

لوئیز با خجالت یک لحظه مکث کرد، از کیفش تکه کاغذی در ‏آورد، و چیزی رویش نوشت و ‏‏آن را روی کفه ترازو گذاشت. همه با تعجب دیدند کفه ی ترازو پایین رفت
خواروبار فروش باورش نشد. مشتری از سر رضایت خندید
مغازه دار با ناباوری شروع به گذاشتن جنس در کفه ی ترازو کرد. کفه ی ترازو برابر نشد، آن قدر چیز گذاشت تا کفه ها برابر شدند
در این وقت خواروبار فروش با تعجب و دل خوری تکه کاغذ را برداشت ببیند روی آن چه نوشته شده است

کاغذ، لیست خرید نبود، دعای زن بود که نوشته بود:" ای خدای عزیزم، تو از نیاز من با خبری، خودت آن را بر آورده کن "
مغازه دار با بهت جنس ها را به لوئیز داد و همان جا ساکت و متحیر خشکش زد
لوئیز خداحافظی کرد و رفت

فقط اوست که میداند وزن دعای پاک و خالص چه قدر است .....

 

 


نظر()

  

           "به نام دادار هستی بخش"                

                                    شعر طنز به سبک ریاضی!!!

 باز هم خواب ریاضی دیده ام                   خواب خطهای وازی دیده ام   خواب دیدم می خوانم ایگرگ زگوند                       خنجر دیفرانسیل هم گشته کند   از سر هر جای گشتی میپرم                                دامن هر اتحادی می درم 

دست و پای بازه ها را بسته ام                              از کمند منحنی ها رسته ام   شیب هر خط را به تندی می دوم                   گوش هر ایگرگ و شئ را می جوم   گاه در زندان قدر مطلقم                                    گاه اسیر زلف حد و مشتقم  

 گاه خط ها را موازی می کنم                           با توانها نقطه ها بازی می کنم   لشگری تمرین دارم بی شمار                            تیمی از فرمول دارم در کنار   ناگهان دیدم توابع مرده اند                                 پاره خط نقطه ها پژمرده اند   کاروان جذر ها کوچیده          ""                


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ